WSTĘP

Zainteresowanie człowieka owadem zwanym pszczołą miodną (Apis mellifica) jpgzrodziło się kilkanaście tysięcy lat temu. Najstarsze regiony, mieszkańcy których wykorzystywali owoce pracy pszczół, leżą głównie w basenie Morza Śródziemnego. Siedliska pszczoły miodnej były także na znacznych obszarach Europy, Azji, Afryki.... Właśnie w zamierzchłych czasach powstało powiedzenie o "krainie miodem i mlekiem płynącej";.Wizja dostatniego życia słodzonego miodem lub przysmakami z niego wytwarzanymi stanowiła fundament starożytnych i średniowiecznych wyobrażeń o przyszłości.Ludy słowiańskie znały wartość miodu i wosku i szybko nauczyły się pielęgnować pszczoły.Na ziemiach polskich hodowano pszczoły jeszcze przed powstaniem państwa polskiego. Najpierw było to bartnictwo mające charakter masowy. W XIV wieku obok bartnictwa zaczęło rozwijać się także pasiecznictwo. W tym czasie nie było właściwie państwa które nie miałoby swoich praw dotyczących ochrony pszczół.Początkowo były to ustalenia zwyczajowe, które z czasem weszły do praw pisanych i tak trwają aż po dzień dzisiejszy. Pszczoły które uznano kiedyś za owady święte fascynowały i fascynują do dziś naukowców i zwykłych śmiertelników. Pszczoła pozostaje nadal symbolem skrzętności,pracowitości i zapobiegliwości. >