PODZIĘKOWANIA

Nie powstałyby te zapiski kronika wspomnień i faktów, gdyby nie osoby które mają dobrą pamięć i dzięki niej przybliżyły nam pszczelarstwo na tym terenie nawet od XIX wieku. Takim ludziom zawdzięczamy tzw. kronikę wspomnień. Dane zamieszczone w kronice sprawdzono w kilku źródłach,by przedstawione fakty można uznać za pewne.Wszystkie osoby, których wspomnienia spisano,zgodziły się na umieszczenie tych wspomnień w kronice, a własnoręcznym podpisem autoryzują swe wypowiedzi.Za ten trud i chęci, składam im serdeczne podziękowania.

Oto te osoby:

Paulina Jargoń
Hubert Bańczyk
Wiktor Musiolik
Damian Klimanek
Karol Siedlaczek
Roman Płaczek


Dziękuję również panu Franciszkowi Bańczykowi, byłemu prezesowi Koła za pomoc w kompletowaniu dokumentów i porządkowaniu chronologicznemu zagadnień i faktów. Bez pomocy pana Bańczyka moja praca byłaby bardzo utrudniona.
Dziękuję pani Barbarze Piszczan za podanie wielu nieznanych innym terminów i dat,które pamięta jako żona zastępcy, a później prezesa Koła.  Choć pani Piszczan nie brała czynnego udziału w życiu Koła, ale fakty dobrze pamięta. 
Podziękowań byłoby jeszcze wiele, ale nie sposób wymienić wszystkich, którzy udzielali mi pomocy lub choćby wsparcia.  Lista taka byłaby zbyt długa 
Zaznaczam i podkreślam w szczególny sposób, że wszystkie osoby do których zwracałem się o pomoc w tej materii – przyjmowały mnie bardzo serdecznie, ze zrozumieniem i chęcią udzielenia wszelkiej pomocy. 
Nie spotkałem się z jakąkolwiek wrogością czy niechęcią, choć z niektórymi osobami rozmawiałem kilkakrotnie 
Moim następcom w pisaniu kroniki życzę mniej uciążliwych dochodzeń do prawdy i wiele radości ze spisywania już na bieżąco działalności własnego koła.
                 

Rogów czerwiec 2002r.
                                                                                                                         Edward
Sowa

Wszelkie zamieszczone tu informacje zebrał, uszeregował i spisał w formie książkowej p. E.Sowa. Książka ta nosi tytuł " Kronika Koła Pszczelarzy w Rogowie " i znajduje się ona u prezesa koła pana Daniela Świerczka.
Natomiast, opracowania na podstawie wyżej wymienionych materiałów w formie tej oto strony dokonał Szymon Klimanek.